Розробка проектної та робочої документації на технічне переозброєння, реконструкцію та нове будівництво підприємств транспортного машинобудування.


Науково-виробнича фірма "Техвагонмаш" надає послуги з проектування технічних переозброєнь, реконструкцій, нового будівництва підприємств транспортного машинобудування, в т.ч.

 • Підприємств із виробництва вантажних, пасажирських вагонів;
 • Підприємств з ремонту вантажних та пасажирських вагонів;
 • Підприємств із виробництва тягового рухомого складу;
 • Підприємств з виробництва причіпної та навісної техніки комерційного автотранспорту
 • Проектування складається з наступних етапів:

1. Передпроектне опрацювання:

У рамках цього етапу компанія розробляє техніко-економічне обґрунтування нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту або технічного переозброєння.

Передпроектні опрацювання дозволяють Замовнику оцінити можливість здійснення запланованих робіт у конкретних умовах, укрупнено оцінити вартість та строки робіт, виявити можливі проблеми при здійсненні проекту та шляхи їх вирішення.

Документація розробляється відповідно до СП 11-101-95 «Порядок розробки, погодження, затвердження та склад обґрунтувань інвестицій у будівництво підприємств, будівель та споруд».


2. Розробка проектної документації:

​Компанія розробляє проектну документацію на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переозброєння у наступному обсязі:
 • пояснювальна записка;
 • схема планувальної організації земельної ділянки;
 • архітектурні рішення;
 • конструктивні та об'ємно-планувальні рішення;
 • відомості про інженерне обладнання, про мережі інженерно-технічного забезпечення, перелік інженерно-технічних заходів, технологічних рішень;
 • проект організації будівництва;
 • перелік заходів щодо охорони навколишнього середовища;
 • проект організації робіт зі знесення або демонтажу об'єктів капітального будівництва;
 • заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;
 • заходи енергоефективності;
 • кошторис на будівництво об'єктів капітального будівництва;


3. Експертиза проектної документації:

Обов'язковою послугою компанії є супровід проектної документації під час проходження експертизи у наглядових органах, у т.ч.

отримання висновку експертизи промислової безпеки розробленої проектної документації та реєстрація в контролюючих органах (при виконанні робіт з технічного переозброєння, консервації, ліквідації існуючих виробництв);
Проходження державної чи недержавної експертизи проекту для отримання дозволу на будівництво тощо. (при виконанні робіт на реконструкцію та нове будівництво).


4. Розробка робочої документації:

На підставі проектної документації та отриманого позитивного висновку експертизи розробляється робоча документація на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переозброєння.


5. Авторський нагляд:

Компанія здійснює авторський нагляд за виконанням будівельних, монтажних робіт для забезпечення відповідності архітектурних, інженерних, технологічних та інших рішень, затверджених замовником у проектній документації.